SMART CITIES

 

Les Smart Cities monitoritzen i gestionen en temps real:

 

la contaminació ambiental,
els fluxos de trànsit & semàfors
els trànsits & temps d'espera d'autobusos
contaminació acústica,
les freqüència de recollides d'escombraries
el reg amb sensors d'humitat
l'enllumenat públic intel·ligent & amb dimmer
monitorització de consums energètics en edificis
gestió pàrquings

 

 

La ciutat de Saragossa va reduir el seu consum per càpita un 27% mitjançant campanyes d'informació i auditories.

 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/jul/30/zaragoza-smarter-urban-water-zaragoza-spain-learned-to-use-less

 

     Los Angeles també va reduir el consum per capita de 232 gal. al 1995 fins a 178 gal. al 2010. Un 23% de reducció ! 

 

   Podem ajudar a aconseguir reduccions similars amb el Flow Monitor a les llars i edificis públics (ajuntaments, oficines, escoles, museus, aeroports, hospitals ...)

 

   La UE s’ha compromès a reduir les seves emissions de CO2 de 1990 un 40% el 2030. També podem ajudar a assolir aquest objectiu.

 

El control també permet:

-comprovar l'efectivitat i l'acceptació de campanyes
-anticipar factures
-reduir la 'càrrega de treball' de les depuradores i bombeig / transport d'aigua
-saber on i quan restringir l’aigua donat el cas
-detectar fuites
-trobar consums inusuals de nit i de cap de setmana
-trobar oportunitats de reduir les factures d’aigua i energia.

 

      Des Defcon8 podem ajudar a reduir el consum per càpita i baixar les factures d'aigua & energia per compensar les pujades.