N'hi han altres smart meters al mercat...qué aporta aquest?                                                          

Perque aquest separa fisicament el display del comptador.

Visualitzar el consum en temps real es una manera de reduir el consum perque genera conscienciació.

Aquest es el nostre valor afegit.

 

 Altres comptadors estan dissenyats per enviar la informaciò de la lectura nomès al proveïdor d'aigua. L'usuari reb la factura trimestralment amb poca capacitat de reacció.