M i s s i ó 

El nostre objectiu es reduir el consum d'aigua i optimitzar-ne el seu ús.

La població creix, especialment a ciutats. Amb l'escalfament global, la distribució de les plujes es cada cop més irregular. Tenint en compte que la quantitat d'aigua es la mateixa, el sistema es torna insostenible.

Ens proposem objectius que no podem assolir, perque sabem que només així, buscant els límits podem arribar més lluny. Amb innovació e iteració volem millorar el present sorprenentment.

V i s s i ó

Intentem escriure de nou les normes. Mirar més enllà del que
es obvi. No donar res per fet i proporcionar un nou punt de 
vista a la sostenibilitat.

Fins ara els dispositius per estalviar aigua eren : 
   -mecànics ( airejadors, limitadors de caval, aixetes temporitzades ...) 
   -electrónics ( barrejadors digitals, sensors de proximitat, aquareturn, ....) 

Creiem que la propera etapa passa per portar Internet of things al mon de l'aigua. 
Sabent quí, quan i com fa ús de l'aigua podem: 
 -filar prim en programar les temperatures dels termos / escalfadors segons la demanda i 
   factors externs com la temperatura
 -anticipar-nos a la demanda i reaccionar consequentment.
 -detectar fuites / malfuncionament / abús.

Contribuim no nomès a reduir la despesa d'aigua i energía, sino també a mantenir el planeta
més verd i sostenible.