I N S T A L. L A C I Ó    T Í P I C A   

Caixa amb cabalimetres i sensors s'instal.len  normalment després de la clau de pas d'aigua del bany 

 

La caixa no necessita manteniment ni calibració.

 

El display pot estar conectat a la caixa per cable o RF.

 

Temps d' instal.lació del dispositiu en un edifici de nova construcció / rehabilitació  : 20min 

 

Es pot col.locar en horitzontal o vertical.