Gestió energètica d' hotels

     La factura anual d'aigua d'un Hotel de 4 estrelles i 100 habitacions a la ciutat de Barcelona és aproximadament 90.000 € (2019). I la factura anual energètica per escalfar l'aigua (amb gas) és de 66000€.

 

      L'electricitat ha duplicat el seu preu, i l'aigua l'ha gairebé triplicat en la darrera dècada.

Els costos energètics representen, de mitjana, un 10% del compte d'explotació d'un hotel. D'aquest percentatge, aproximadament, el 25% correspon a ACS (aigua calenta sanitària).

 

    Reduint el consum d'aigua i energia, es poden atenuar les pujades de preus sense repercutir el preu al client.

 

    El 75% dels clients aproximadament fa ús de la política de les tovalloles. Parlem d'un client que és ecològic, té cura del planeta i és sensible als temes mediambientals. Motivat per l'Smart Water Flow Monitor valorarà i realitzarà un consum més responsable de l'aigua. Exemples de canvis de comportament / petits gestos quotidians: dutxa curta en lloc de banyera, no utilitzar el WC com a paperera, tancar l'aixeta durant l'afaitat, raspallat ...

 

    Com que és un acte voluntari, no incideix sobre la satisfacció del client. Al contrari, el client valora positivament que l'hotel adopti mesures contra el canvi climàtic.

 

 

Aproximadament el 89% del consum d'aigua es produeix a les habitacions, la resta en cuina, cafeteria, bugaderia, reg ...

 

    Per a un Hotel de 100 habitacions, un 13% d'estalvi d'aigua representaria 4000 m3 / any (9300 €) + 6700 € en gas. Total: 16K € anual. Reducció emissions de CO2: 76 Tn / any.

 

   Amb IOT (Internet of things) podem capturar i analitzar estadísticament les dades de flux i temperatura, esbrinar els patrons de conducta, consums nocturns / cap de setmana (indeguts?). Aquesta informació també permet contestar preguntes com:

-puc apagar l'aigua calenta sanitària a la nit?

-ho he de regar el jardí a final de mes considerant que estic a punt de saltar de tram de consum?

-des del punt de vista energètic, en quin ordre he de assignar les habitacions?

 

 

    El monitoratge del consum va permetre descobrir el procediment de neteja que deixava l'aigua calenta obert durant 7 min per poder netejar millor els miralls & rajoles amb el baf generat. El canvi d'aquesta conducta represento un estalvi de 16,5 K € / any.

 

 

El ROI per a un Hotel de 100 habitacions és 2,8 anys aproximadament.

 

Voleu fer una prova pilot?

Té previst inaugurar o reformar un hotel?

Parlem!