Defcon8 es una empresa dedicada a estalvi d'aigua                ( &  energia d'escalfament )                                                 *Estalviem [10-22%] d'aigua (sense reduir caval ni limitar el temps d'ús).                                                                    *100% es compatible amb airejadors, aixetes temporitzades, barrejadors digitals, limitadors de pressió...                                                                                                                 *La informació de cabal i temperatura son processats i aixó proporciona informació per modular els escalfadors d'aigua en funció de la demanda assolint estalvis adicionals.                                                                                                             *Benchmark amb altres edificis similars                             *Una casa amb 2 membres evita l'emissio de 0,28TnCO2/any *Certificat edifici sostenible                                               *Alarmes de fuites